قرارگیری پروژه در شاه راه ارتباطی شمال و جنوب کشور

بهره‌برداری ۱۰ سال رایگان با پرداخت یک سال اجاره و به صورت اقساطی

قرارگیری در مجموعه برندهای ایرانی

استفاده از ظرفیت بازدید کنندگان سالن های نمایشگاهی شهر نمایشگاه

معرفی برند به سراسر ایران از طریق حجم بالای مسافر در اتوبان قم تهران

درخواســت حضــور در نمایشــگاه دائــمی برندهــای ایــرانی

مرحله 1 از 2

50%
  • اطلاعات شخصی

Proudly powered by Themelexus.com
X
Add to cart